- Προσπαθῶ νὰ βγῶ ἀπὸ τὸ ψυχολογικὸ ἀδιέξοδο, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ θυμηθῶ ἀπὸ ποῦ μπῆκα.
- Αὐτοὶ ποὺ κάνουν ὅτι τὰ ξέρουν ὅλα ἐκνευρίζουν ἐμᾶς ποὺ τὰ ξέρουμε.
- Ἡ Τεχνητὴ Νοημοσύνη δὲν μπορεῖ νὰ νικησει τὴ φυσικὴ βλακεία.
- Ἡ τύχη χτυπάει τὴν πόρτα σου μόνο μία φορά, ἐνῶ ἡ ἀτυχία ἔχει πολὺ μεγαλύτερη ὑπομονή.
- Τὰ λεφτὰ μιλᾶνε… Λένε «ἀντίο»!
- Τὸ συνολικὸ ποσὸν εὐφυΐας πάνω στὸν πλανήτη μένει σταθερό. Ὁ πληθυσμός αὐξάνει.
- Ἡ πραγματικότητα εἶναι γιὰ τοὺς δυστυχισμένους ποὺ δὲν ἔχουν τὴ δύναμη νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴ φαντασία.
- Ἂν ἡ ἀπάντηση εἶναι νὰ προσαρμοστοῦμε στὴν πραγματικότητα ποὺ ζοῦμε, τότε ἡ ἐρώτηση θὰ πρέπει νὰ ἦταν ἐντελῶς ἠλίθια.

Ετικέτες:,
Κάντε ένα σχόλιο

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Να ειδοποιούμαι με email για επόμενα σχόλια.
Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής ακόμα και χωρίς να σχολιάσετε.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


____

Blog created and hosted by aenaon

© 2008-2015, angel All Rights Reserved