Microsoft

Καλῶς ὑποδεχθήκαμε τὸν κ. Γκαίητς, τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς μεγαλύτερης ἑταιρείας λογισμικοῦ στὸν πλανήτη, ποὺ ἔχει ἤδη καταδικαστεῖ γιὰ τὴ μονοπωλιακὴ συμπεριφορά της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (τῆς ὁποίας ὑποτίθεται ὅτι εἴμαστε μέλος) καὶ ποὺ βρίσκεται καὶ πάλι στὰ δικαστήρια γιὰ τὸν ἴδιο λόγο.Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, προκρίνει ὅλο καὶ περισσότερο τὴ χρήση ἐλεύθερου λογισμικοῦ/λογισμικοῦ ἀνοιχτοῦ κώδικα (ΕΛΛΑΚ), κινούμενη ὡστόσο μὲ πιὸ ἀργοὺς ρυθμοὺς σ᾿ αὐτὸ τὸν τομέα ἀπ᾿ ὅ,τι κάποια κράτη-μέλη της (κυρίως Γερμανία, ἀλλὰ καὶ Ὁλλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Σκανδιναβικὲς χῶρες, καθὼς καὶ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ κράτη-μέλη τοῦ πάλαι ποτὲ ἀνατολικοῦ μπλόκ). Ὁ λόγος εἶναι προφανής: πέρα ἀπὸ τὴν ἀποδέσμευση ἀπὸ τὸ ἅρμα ἑνὸς μονοπωλιακοῦ πολυεθνικοῦ κολοσσοῦ, τὸ ἐλεύθερο λογισμικὸ ἐξοικονομεῖ τεράστια ποσὰ στὶς χῶρες ποὺ τὸ προάγουν, ἀφοῦ εἶναι εἴτε ἐντελῶς δωρεὰν εἴτε, στὴ χειρότερη περίπτωση, σημαντικὰ φθηνότερο ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο λογισμικὸ τῆς Microsoft. Καὶ σὲ κάθε περίπτωση εἶναι πολὺ πιὸ συμβατὸ μὲ προγράμματα ποὺ ὑλοποιοῦνται σὲ ἄλλες πλατφόρμες (mainframes, Macintosh, Unix συστήματα κ.λπ.).

Εἴμαστε ἴσως ἡ μοναδικὴ χῶρα τῆς Ε.Ε. ποὺ συνάπτει στὶς σημερινὲς συνθῆκες συμφωνία μὲ τὸν ὑπερατλαντικὸ αὐτοκράτορα τῆς Πληροφορικῆς, πανηγυρίζοντας μάλιστα ὅτι κερδίζουμε, ἐπειδή (ἄκουσον, ἄκουσον!) θὰ μποροῦμε νὰ ἀγοράζουμε τὰ προϊόντα του κατὰ 20% φθηνότερα(!), δηλαδὴ στὴν πραγματικότητα κατὰ 80% ἀκριβότερα ἀπὸ τὰ δωρεὰν προϊόντα ΕΛΛΑΚ.

Καὶ δὲν εἶναι μόνον ἡ οἰκονομικὴ διάσταση τοῦ θέματος: Τὸ ἐλεύθερο λογισμικὸ ὑπάρχει (καὶ εἶναι ἰσάξιο, σὲ κάποιες μάλιστα περιπτώσεις καὶ καλύτερο, ἀπὸ τὸ ἐμπορικὸ λογισμικό) χάρη σὲ μία πολυπρόσωπη παγκόσμια κοινότητα ποὺ τὸ συντηρεῖ, ἔχοντας τὶς γνώσεις καὶ τὴν ἀνάλογη πεῖρα. Ἐμεῖς, ὡς κράτος, τί κάνουμε; Ἁλυσσοδένουμε τὰ σχολεῖα μας στὸ ἅρμα ἑνὸς μονοπωλίου, ἀποκλείουμε ἀπὸ τοὺς δημόσιους διαγωνισμοὺς τὶς ἤδη φυτοζωοῦσες ἑταιρεῖες ποὺ ἐπιμένουν νὰ παράγουν ἢ νὰ διακινοῦν ἐλεύθερο λογισμικό, καταδικάζοντάς τις νὰ κλείσουν, πιστοποιοῦμε τὴ γνώση ὑπολογιστῶν μὲ μόνο γνώμονα τὴ γνώση τῶν ἐμπορικῶν προγραμμάτων τῆς Microsoft, ὑποχρεώνοντας ἔτσι ὅσους θέλουν νὰ ἔχουν κάποιο χαρτὶ νὰ ἐγκύψουν στὸ λογισμικὸ τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας καὶ νὰ ξεχάσουν ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐναλλακτικὴ λύση… Με λίγα λόγια, κλείνουμε ὁριστικὰ τὴν πόρτα στὸ μέλλον ποὺ φαίνεται νὰ ἐπιλέγουν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἑταῖροι μας στὴν Εὐρώπη, πληρώνοντας μάλιστα ἁδρὰ γι᾿ αὐτὴ μας τὴν ἀπόκλιση, ποὺ θὰ μᾶς στοιχίσει τὴν ἀκόμη μεγαλύτερη ὑστέρησή μας στὴν κοινωνία τῆς πληροφορίας καὶ τὴ σχετικὴ τεχνογνωσία.

Μπράβο μας!!!

Ετικέτες:, , , , ,
Κάντε ένα σχόλιο

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Να ειδοποιούμαι με email για επόμενα σχόλια.
Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής ακόμα και χωρίς να σχολιάσετε.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


____

Blog created and hosted by aenaon

© 2008-2015, angel All Rights Reserved